Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Choć kredyt gotówkowy jest zazwyczaj zaciągany na mniejsze kwoty niż kredyt hipoteczny, to jego zaciągnięcie może powodować tyle samo stresu. Na co należy zwrócić uwagę podczas jego poszukiwania?

Czasami bank wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia. Coraz rzadziej natomiast banki życzą sobie natomiast osoby poręczającej, czyli żyranta. Co ciekawe znajdziemy też pożyczki pod zastaw np. samochodu. Ten liczny wybór sprawia, że pożyczki tego rodzaju są coraz bardziej atrakcyjne i coraz łatwiej wybrać taką pasującą do nas najlepiej.

Na jakie aspekty pożyczki powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na odsetki, to one stanowią podstawowy koszt kredytu. Bank podaje zazwyczaj oprocentowanie w skali roku, które nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP. Jeśli chodzi o pozostałe koszty, to ustala je bank. Pośród nich znajduje się prowizja, czyli opłata za udzielenie kredytu. Jest ona pobierana zazwyczaj po wypłaceniu kredytu i często zostaje doliczona do pierwszej raty albo skredytowana, czyli rozłożona na raty. Dodatkowe koszty stanowić mogą ubezpieczenia, które stanowią rodzaje zabezpieczenia dla banku. Bowiem w przypadku kredytu hipotecznego, tego rodzaju zabezpieczenie stanowi mieszkanie, a w przypadku kredytu gotówkowego nie ma takiego zabezpieczenia. Dlatego bank często na to nalega. Zakres ochrony bywa tutaj różny. Zazwyczaj opłacane jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałego kalectwa czy niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ale ubezpieczenie może mieć też szerszy charakter i obejmować np. ryzyko utraty pracy. Wykupienie ubezpieczenia bardzo często skutkuje tym, że bank oferuje niższe oprocentowanie albo obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na zakup takiego ubezpieczenia. Jednak warto zaznaczyć, że nie zawsze tego rodzaju operacja będzie opłacalna. Czasami koszty składki mogą przewyższyć opłacalność tego przedsięwzięcia. Warto też zwrócić uwagę na roczną stopę oprocentowania, która stanowi odzwierciedlenie relacji pomiędzy kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę i kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie takie uwzględnia koszty odsetkowe, opłaty przygotowawcze oraz dodatkowe opłaty. Bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych.

Zobacz także:  Oferty finansowe godne uwagi

Możemy też wybrać spośród rat równych i malejących. W przypadku rat równych są one przez cały okres kredytowania takie same, zawierają zarówno spłacany dług, jak i odsetki. Proporcje te zmieniają się w czasie. Na początku spłacamy więcej odsetek, a następnie mniej kapitału. Proporcje te z czasem się odwracają. W przypadku rat malejących, stają się one coraz niższe wraz z upływem czasu. W ich skład wchodzi stała kwota kapitału oraz odsetki, które naliczane są od pozostałego do spłaty zobowiązania. Raty malejące są zazwyczaj korzystniejsze, szybciej spłacany jest kapitał i suma odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych. Ale początkowo raty są wyższe, a nie każdego na to stać. Stąd musimy sami wybrać, co jest dla nas bardziej odpowiednie. Różne może być też oprocentowanie, stałe w okresie całego okresy kredytowania, albo zmienne. Oprocentowanie zmienne stanowi zazwyczaj sumę elementu stałego, czyli marży, jak również oprocentowania obowiązującego na rynku międzybankowy tzw. WIBOR. Po podpisaniu umowy bank przekaże nam harmonogram spłat, który będzie zawierał kwoty spłacany rat i daty spłat. Bank powinien dostarczyć nam wszelkich niezbędnych dokumentów. Następnie nie pozostaje nam nic innego, jak regularna spłata zobowiązania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.