wrzesień 2022

Rodzaje lokat

Lokata jest pewną formą umowy, która zawierana jest między klientem, który udostępnia swoje pieniądze na pewien czas, a bankiem, który korzysta z nich dając jednocześnie klientowi wynagrodzenie w postaci odsetek. Pod względem długości trwania lokaty, oprocentowania oraz sposobie wypłacania odsetek, co miesiąc, kwartał lub corocznie, rozróżnia się kilka rodzajów lokat.

Lokaty terminowe

W tym przypadku klient udostępnia środki bankowi na określony w umowie czas i zobowiązuje się nie wypłacać ich w tym terminie. Innymi słowy, w tym czasie to bank może dysponować tymi środkami. Jeśli klient dotrzyma umowy, jego środki zostaną powiększone o zysk w postaci odpowiednio wysokich odsetek również wcześniej ustalonych. Jeśli jednak klient postanowi wcześniej podjąć pieniądze i tym samym zerwać lokatę, odzyskuje pieniądze bez części lub nawet całości odsetek.

Wyróżnia się przede wszystkim lokaty długoterminowe i krótkoterminowe. Jak łatwo się domyślić, lokata długoterminowa obejmuje inwestycję na dłuższy okres, ale jest to jednocześnie związane z wyższym oprocentowaniem. Lokaty krótkoterminowe są lepsze dla ludzi o niepewnej sytuacji finansowej.

Lokata dynamiczna

W odróżnieniu od lokaty terminowej, nie grozi tutaj klientowi utrata odsetek. Może on dowolnie wpłacać i wypłacać środki, za co nie ponosi on konsekwencji. Odsetki naliczane są proporcjonalnie do trwania lokaty, więc klient nie ponosi żadnych szkód związanych z zerwaniem lokaty.

Stawka oprocentowania nie jest stała. Zwiększa się bowiem z każdym kolejnym miesiącem trwania lokaty. Klientowi dużo bardziej opłaca się trzymać pieniądze dłużej, aby zyskać lepszy procent odsetek, ale środki nie są zamrożone, jak w przypadku lokat terminowych. Nie ma ryzyka utraty odsetek. Mogą się jedynie okazać niskie, jeśli klient postanowi wcześniej zrezygnować z inwestycji.

Lokata rentierska

Nazwa pochodzi od słowa „renta”. Lokata jest rodzajem lokaty długoterminowej. Odsetki są naliczane, jak w przypadku terminowej lokaty, ale po ustalonym czasie nie są doliczane do kwoty podstawowej. Zostają wypłacone klientowi regularnie, najczęściej co miesiąc, co przypomina wypłacanie renty.

Czemu służą kredyty konsolidacyjne?

Kredyty konsolidacyjne należą do grona zobowiązań finansowych o dosyć specyficznym charakterze. Dobrze jest mieć tego świadomość i wiedzieć, czym charakteryzują się zadłużenia z tej właśnie kategorii. Niewątpliwie takie informacje mogą być pomocne, jeżeli rozglądamy się na rynku właśnie w tym obszarze tematycznym. Osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego powinny wiedzieć, na czym tego typu zadłużenie polega oraz jakie są jego cele. Choć są to jedynie podstawowe kwestie, mogą być one pomocne. Dodatkowo należy pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji finansowych niezbędna jest kompleksowa analiza oraz rzetelna weryfikacja wszystkich danych.

Modyfikacja warunków spłaty zadłużenia oraz łączenie zobowiązań

Kredyty konsolidacyjne są przeznaczone dla osób, które pragną połączyć swoje istniejące zadłużenia w bankach oraz w pewien sposób je zmodyfikować pod kątem warunków spłaty. Mechanizm działania polega tutaj więc na tym, że bank spłaca nasze istniejące długi, a my jesteśmy w zamian jego dłużnikami. Teoretycznie powstaje więc nowe zobowiązanie, ale długi skonsolidowane zostają połączone tutaj w jeden. Jest to dosyć proste. Taka operacja umożliwia nam niejednokrotnie przeprowadzenie takich działań jak chociażby obniżka comiesięcznie płaconych rat, co z perspektywy wielu osób może okazać się przydatną opcją. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ofert kredytów konsolidacyjnych nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od naszych aktualnych zadłużeń – należy bowiem odpowiednio dopasować warunki kredytu konsolidacyjnego do okoliczności. Niezbędne jest więc to, aby dane o dostępnych ofertach analizować w odniesieniu do tego, jak kształtują się nasze dotychczasowe długi. Również możliwość połączenia kilku rat w jedną wydaje się atrakcyjną i wygodną możliwością pod kątem organizacyjnym. Z pewnością jednak osoby zainteresowane kredytami konsolidacyjnymi muszą mieć na uwadze mechanizmy, które funkcjonują w świecie finansów. Jeżeli bowiem okaże się, że możliwa jest obniżka rat przy pomocy kredytu konsolidacyjnego, może to prowadzić niejednokrotnie do wydłużenia okresu kredytowania. Za tym idzie natomiast wzrost kosztów całkowitych zadłużenia. Szczegóły zależą tutaj już od poszczególnych ofert oraz od zobowiązań, które chcemy poddać procesowi konsolidacji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.