Rodzaje lokat

Lokata jest pewną formą umowy, która zawierana jest między klientem, który udostępnia swoje pieniądze na pewien czas, a bankiem, który korzysta z nich dając jednocześnie klientowi wynagrodzenie w postaci odsetek. Pod względem długości trwania lokaty, oprocentowania oraz sposobie wypłacania odsetek, co miesiąc, kwartał lub corocznie, rozróżnia się kilka rodzajów lokat.

Lokaty terminowe

W tym przypadku klient udostępnia środki bankowi na określony w umowie czas i zobowiązuje się nie wypłacać ich w tym terminie. Innymi słowy, w tym czasie to bank może dysponować tymi środkami. Jeśli klient dotrzyma umowy, jego środki zostaną powiększone o zysk w postaci odpowiednio wysokich odsetek również wcześniej ustalonych. Jeśli jednak klient postanowi wcześniej podjąć pieniądze i tym samym zerwać lokatę, odzyskuje pieniądze bez części lub nawet całości odsetek.

Wyróżnia się przede wszystkim lokaty długoterminowe i krótkoterminowe. Jak łatwo się domyślić, lokata długoterminowa obejmuje inwestycję na dłuższy okres, ale jest to jednocześnie związane z wyższym oprocentowaniem. Lokaty krótkoterminowe są lepsze dla ludzi o niepewnej sytuacji finansowej.

Lokata dynamiczna

W odróżnieniu od lokaty terminowej, nie grozi tutaj klientowi utrata odsetek. Może on dowolnie wpłacać i wypłacać środki, za co nie ponosi on konsekwencji. Odsetki naliczane są proporcjonalnie do trwania lokaty, więc klient nie ponosi żadnych szkód związanych z zerwaniem lokaty.

Stawka oprocentowania nie jest stała. Zwiększa się bowiem z każdym kolejnym miesiącem trwania lokaty. Klientowi dużo bardziej opłaca się trzymać pieniądze dłużej, aby zyskać lepszy procent odsetek, ale środki nie są zamrożone, jak w przypadku lokat terminowych. Nie ma ryzyka utraty odsetek. Mogą się jedynie okazać niskie, jeśli klient postanowi wcześniej zrezygnować z inwestycji.

Lokata rentierska

Nazwa pochodzi od słowa „renta”. Lokata jest rodzajem lokaty długoterminowej. Odsetki są naliczane, jak w przypadku terminowej lokaty, ale po ustalonym czasie nie są doliczane do kwoty podstawowej. Zostają wypłacone klientowi regularnie, najczęściej co miesiąc, co przypomina wypłacanie renty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.