Blog

Główne problemy kredytodawców

March 17, 2017

Wiele dyskusji na rynku kredytowym dotyczy sytuacji kredytobiorcy, spirali zadłużenia, nadmiernych kosztów, lichwy. Co jednak z kredytodawcami, czyli wszystkimi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pożyczek na procent? Kredytodawca prowadzi szczególną działalność gospodarczą, w której występuje naprawdę wiele problemów i niepewności. W jakich obszarach tkwi największe ryzyko rozwoju przedsiębiorstw pożyczkowych?

Stopniowanie konkurencji i rozwój nowoczesnych technologii udzielania kredytu

Dynamiczny rozwój kredytodawców to fakt. Na rynku spotkasz banki detaliczne (główny podmiot obsługujący pożyczki krótko i długoterminowe, a także depozyty społeczeństwa), parabanki (prywatne działalności gospodarcze wyspecjalizowane tylko w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych, najczęściej na bardzo wysoki procent), pożyczki społecznościowe (kapitał pod pożyczkę pochodzi od prywatnych inwestorów, potrzeby pożyczkowe rozpatruje się grupowo, nie ma tutaj wymogu zbyt wielkiej analizy kredytobiorcy), niezależne pośrednictwo między prywatnymi inwestorami (niektóre firmy idą o krok dalej i zbierają wnioski kredytowe, a później przesyłają je do osób fizycznych z kapitałem. Po akceptacji warunków wniosku lub po przeprowadzeniu negocjacji dochodzi do wypłaty środków). Duża konkurencja na rynku kredytowym to oczywiście potrzeba dopasowania cenowego i informacyjnego. Po kredyt nie trzeba już iść do banku, nie trzeba udowadniać uczciwości dopełnieniem wielu formalności. Obniżanie stawek za udzielenie kredytu to naturalna konsekwencja występowania konkurencji. Warto jednak uważać, aby rynek kredytowy nie zamienił się w monopol. Konkurencja nie występuje tylko lokalnie, ale już w środowisku międzynarodowym. Kredyt wystarczy zaciągnąć przez panel multimedialny, nawet w zagranicznych instytucjach, np. w walutach obcych.

Read More »