Blog

Spłata kredytu przed czasem

September 11, 2017

Kredyt jako opcja szybkiej gotówki jest bardzo wygodna. Jednakże później należy pamiętać o jego terminowej spłacie. Warto wiedzieć, że dopuszczalna jest spłata kredytu przed terminem jego ostatecznej spłaty.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu dają klientom przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Przepisy dotyczą sytuacji, gdy klient spłaca kredyt przed terminem wskazanym w umowie. W takiej sytuacji jednocześnie następuje obniżenie całkowitego kosztu kredytu, stawia bank przed obowiązkiem zwrotu części kosztów(proporcjonalną część pozostałych elementów składających się na całkowity koszt kredytu). Zgodnie z przepisami bank jest zobowiązany do zwrócenia części poniesionych przez kredytobiorcę kosztów dotyczących tego okresu(czas skrócony obowiązywania umowy).

W związku z niskimi zwrotami kosztów przedwcześnie spłaconych kredytów pojawiają się skargi u Rzecznika Finansowego. Chodzi przede wszystkim o prowizję, która jest z góry pobierana za cały okres kredytowania. W przypadku, gdy okres ten został skrócony bank powinien zwrócić część prowizji już zapłaconej przez klienta. Z tych powodów Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoją na stanowisku, że kredytobiorca powinien odzyskać chociaż proporcjonalną część poniesionych kosztów. Proporcjonalny zwrot kosztów dotyczy elementów w umowie ujętych jako składowe całkowitego kosztu kredytu.

Read More »