Blog

Nowości w kredytach gotówkowych

July 22, 2019

Wszystkie dziedziny naszego życia prężnie się rozwijają, dostarczając przede wszystkim coraz więcej nowości. Związane jest to z dynamicznym rozwojem usług czy mediów, które bardzo powszechnie wykorzystywane są w codziennym życiu.

Takie zmiany nie ominęły także sektora bankowego i usług proponowanych dla klientów. Sporo ich mona zauważyć, jak chodzi o kredyty gotówkowe. Przede wszystkim obecnie są one bardzo łatwo dostępne, znacznie bardziej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Wynika to z tego, iż coraz więcej informacji bank może sprawdzić samodzielnie, bez konieczności obarczania klienta obowiązkiem dostarczania zaświadczeń. Chodzi tutaj przede wszystkim o historie w bazach BIK czy BIG, do których banki mają dzisiaj bezproblemowy dostęp. Ponadto banki złagodziły swoją politykę, jak chodzi o potwierdzanie dochodu do wniosku składnego o kredyt. W bardzo wielu przypadkach, szczególnie gdy kredyt jest w wysokości do kilku tysięcy nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń o zarobkach, klient często podpisuje jedynie oświadczenie o wysokości uzyskiwanego miesięcznego dochodu. Sytuacja jest znacznie bardziej ułatwiona, jeżeli wniosek składany jest w banku, który prowadzi konto danego klienta. Ma on bowiem dostęp do historii konta klienta, w tym wysokości wpływów z tytułu wynagrodzenia. To powoduje, że klient nie jest zobowiązany nawet do podpisywani oświadczenia, co znacznie skraca wszelkie procedury.

Read More »

Spłata kredytu przed czasem

September 11, 2017

Kredyt jako opcja szybkiej gotówki jest bardzo wygodna. Jednakże później należy pamiętać o jego terminowej spłacie. Warto wiedzieć, że dopuszczalna jest spłata kredytu przed terminem jego ostatecznej spłaty.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu dają klientom przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Przepisy dotyczą sytuacji, gdy klient spłaca kredyt przed terminem wskazanym w umowie. W takiej sytuacji jednocześnie następuje obniżenie całkowitego kosztu kredytu, stawia bank przed obowiązkiem zwrotu części kosztów(proporcjonalną część pozostałych elementów składających się na całkowity koszt kredytu). Zgodnie z przepisami bank jest zobowiązany do zwrócenia części poniesionych przez kredytobiorcę kosztów dotyczących tego okresu(czas skrócony obowiązywania umowy).

W związku z niskimi zwrotami kosztów przedwcześnie spłaconych kredytów pojawiają się skargi u Rzecznika Finansowego. Chodzi przede wszystkim o prowizję, która jest z góry pobierana za cały okres kredytowania. W przypadku, gdy okres ten został skrócony bank powinien zwrócić część prowizji już zapłaconej przez klienta. Z tych powodów Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoją na stanowisku, że kredytobiorca powinien odzyskać chociaż proporcjonalną część poniesionych kosztów. Proporcjonalny zwrot kosztów dotyczy elementów w umowie ujętych jako składowe całkowitego kosztu kredytu.

Read More »