Blog

Banki hipoteczne.

March 9, 2018
W Polskim systemie bankowym istnieją cztery banki hipoteczne. Są nimi Bank BPH, mBank hipoteczny, Pekao Bank Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny. Przyjrzyjmy się dokładniej jednemu z nich, a mianowicie Bankowi BPH. Bank BPH jest bankiem jaki został założony w formie spółki akcyjnej w 1989 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Gdańsku. Prezesem banku jest Grzegorz Jurczyk. Jest to jeden z bardziej znanych banków hipotecznych jakie mamy w Polsce. Jest to bank ogólnopolski od 2016 roku. Wcześniej działał on jako bank uniwersalny. W całości należy on do General Electric Company. Początkowo powstał on jako bank państwowy. W roku 2001 doszło do fuzji Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego w Warszawie. Banki te wydzielono z Narodowego Banku Polskiego. W wyniku tej fuzji powstał jeden z największych banków w Polsce biorąc pod uwagę wielkość jego aktywów. W 2002 roku Bank BPH posiadał ponad 42 mld złotych. Bank świadczy usługi kredytowe i depozytowe, co oznacza że może nam udzielić i kredytu i możemy założyć w tym banku lokatę. Bank obsługuje zarówno duże przedsiębiorstwa jak i klientów indywidualnych. Stworzył on grupę kapitałową, która zajmuje się leasingiem, usługami ubezpieczeniowymi oraz bankowością hipoteczną. W roku 2005 Bank BPH został przejęty przez grupę Uni Credit, która pełni rolę inwestora strategicznego w Banku Pekao SA. W roku 2013 Bank BPH znalazł się na dwunastym miejscu banków w Polsce pod względem wartości ich aktywów.

Read More »