Blog

Jaka instytucja może udzielać chwilówek?

May 27, 2019
Written by ghvwilwowfyfoqjrika

Wzrastająca wciąż liczba firm pożyczkowych na rynku sugeruje, że założenie tego rodzaju działalności nie jest problematyczne. Jednakże każdy pożyczkodawca musi stosować się do konkretnych zasad, aby móc udzielać pożyczek. Zobacz sprawdzone fimry w rankingu na www.17bankow.com. Rozpoczęcie działalności jako firma pożyczkowa wymaga podołaniu wielu przepisom prawa. Firmy pożyczkowe nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, lecz muszą spełniać wymogi ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

Powszechnie wiadomo, że pożyczkobiorca najchętniej wybierze podmiot, do którego ma zaufanie. Dlatego też nie każda osoba fizyczna lub prawna może założyć instytucję pozabankową. Pierwsze ograniczenie w zakładaniu tego rodzaju działalności dotyczy jej formy. Jako firma pożyczkowa mogą występować tylko i wyłącznie spółka akcyjna, gdyż w jej konstrukcji uwzględniona jest osobowość prawna. Dodatkowo nowa firma pozabankowa musi posiadać kapitał zakładowy oparty o wkład pieniężny o wysokości 200000 złotych. Zgodnie z przepisami spółka taka musi przestrzegać głównie dwóch zasad. Przede wszystkim firma pożyczkowa jest zobowiązana do przestrzegania tajemnicy bankowej, w skład, której wchodzą wszystkie działania związane z zawarciem umowy z klientem oraz realizacja jej warunków. Drugi warunek to przestrzeganie zasad udzielania informacji o konsumentach innym podmiotom, które obejmują ochronę danych jak i przekazywanie danych do takich baz jak BIK czy inne, co wskazuje, że firmy nie działają w oderwaniu od przepisów prawa.

Firmy pożyczkowe weryfikacje klienta wykonują dla zminimalizowania ryzyka przy udzielaniu pożyczki nieznanej osobie. W poszukiwaniu wiarygodnej firmy pożyczkowej klient ma wsparcie w postaci informacji dostępnych online. Poza tym firma udzielająca chwilówek jest zobowiązania do ujawnienia informacji na temat swoich ofert. Dane dotyczące RRSO powinny być jasne. W świecie online klient ma możliwość sprawdzenia autentyczności firmy pozabankowej. Klient może sprawdzić czy firma widnieje w Rejestrze Firm Pożyczkowych i czy posiada własną stronę internetową. Kolejnym źródłem informacji o firmach pożyczkowych są porównywarki internetowe, które dodatkowo zestawiają ze sobą różne oferty, aby pomóc w wyborze odpowiedniego produktu klientowi. Można także dowiedzieć się jeszcze więcej przeglądając strony przedstawiające comiesięczne rankingi chwilówek online, co daje obraz obecnej sytuacji na rynku i pozwala zdobyć informacje na temat rynku finansów. Jak dotąd żadne przepisy nie ograniczają wysokości kosztów dodatkowych związanych z udzielaniem pożyczek (jak np. prowizje), natomiast pożyczki nie mogą być oprocentowane w skali roku wyżej niż 4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.