Blog

Banki hipoteczne.

March 9, 2018
Written by admin admin

W Polskim systemie bankowym istnieją cztery banki hipoteczne. Są nimi Bank BPH, mBank hipoteczny, Pekao Bank Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny. Przyjrzyjmy się dokładniej jednemu z nich, a mianowicie Bankowi BPH. Bank BPH jest bankiem jaki został założony w formie spółki akcyjnej w 1989 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Gdańsku. Prezesem banku jest Grzegorz Jurczyk. Jest to jeden z bardziej znanych banków hipotecznych jakie mamy w Polsce. Jest to bank ogólnopolski od 2016 roku. Wcześniej działał on jako bank uniwersalny. W całości należy on do General Electric Company. Początkowo powstał on jako bank państwowy. W roku 2001 doszło do fuzji Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego w Warszawie. Banki te wydzielono z Narodowego Banku Polskiego. W wyniku tej fuzji powstał jeden z największych banków w Polsce biorąc pod uwagę wielkość jego aktywów. W 2002 roku Bank BPH posiadał ponad 42 mld złotych. Bank świadczy usługi kredytowe i depozytowe, co oznacza że może nam udzielić i kredytu i możemy założyć w tym banku lokatę. Bank obsługuje zarówno duże przedsiębiorstwa jak i klientów indywidualnych. Stworzył on grupę kapitałową, która zajmuje się leasingiem, usługami ubezpieczeniowymi oraz bankowością hipoteczną. W roku 2005 Bank BPH został przejęty przez grupę Uni Credit, która pełni rolę inwestora strategicznego w Banku Pekao SA. W roku 2013 Bank BPH znalazł się na dwunastym miejscu banków w Polsce pod względem wartości ich aktywów.

Obecnie jedynym akcjonariuszem Banku BPH jest grupa kapitałowa GE Money. Należy do nich 100% akcji, których łącznie jest 29699760. Do jakiegoś czasu akcje banku znajdowały się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również na London Stock Exchange. Od 2016 roku nie znajdziemy na giełdzie akcji tego banku. Do grupy kapitałowej Banku BPH należy BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami. Można znaleźć w tej chwili informacje szukając ofert lokat w tym banku, że bank został przejęty. Klienci banku zostali przeniesieni do systemu Alior Banku. W 2016 roku miał miejsce podział Banku BPH. Od tej chwili bank obsługuje jedynie klientów indywidualnych jacy spłacają kredyty hipoteczne. Bank nastawia się na obsługę klienta, aby był w pełni z niej zadowolony. Wszelkie akcje banku zostały wycofane z Giełdy Papierów Wartościowych. Prezesem banku jest Paweł Bandurski, wiceprezesem Monika Godzińska, zaś drugim wiceprezesem jest Małgorzata Romaniuk, trzeci wiceprezes banku to Marcin Berger. W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą: przewodniczący Wiesław Rozłucki, pierwszy zastępca przewodniczącego Brendan Gilligan, członkowie Rady Nadzorczej Robert Plehn, Rafał Rybkowski i Paul Goudie. Część Banku BPH SA w 2016 roku została prawnie połączona z Alior Bankiem. Ta część banku nie zajmuje się udzielaniem kredytów hipotecznych. W przeciągu swojej dwudziestoletniej karierze bank przechodził wiele zmian i modernizacji, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb swoich klientów.