Blog

Inwestowanie w lokaty

October 22, 2015
Written by admin admin

Różne są sposoby na inwestowanie. Jedne są bardziej, inne mniej ryzykowne. Istnieje też zasada, że im większe ryzyko tym większe zyski i na odwrót. Jednak nie zawsze zyski są warte ponoszenia ryzyka, więc jeśli ktoś chce mieć pewność, że otrzyma zainwestowane środki z powrotem, a przy tym odniesie zysk, to lepszym rozwiązaniem będzie inwestowanie w takie instrumenty, jak lokata bankowa. Ponadto w przypadku lokaty bankowej nie musimy posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestowania, ponieważ tym zajmują się już specjaliści z banku. Warto jednak orientować się, który bank oferuje najlepsze warunki i gdzie można odnieść największe zyski. W takim zorientowaniu się mogą pomóc dostępne w sieci rankingi lokat, czy też internetowe porównywarki.

Przy wyborze lokaty pod uwagę trzeba brać różne parametry, zarówno te związane z wysokością zysku, jak i te odpowiedzialne za inne aspekty. Przede wszystkim trzeba się zorientować, czy z posiadanymi środkami będziemy mogli otworzyć daną lokatę, ponieważ może być wymagany rożny wkład minimalny. W zależności od oferty może to być nawet kilka tysięcy, ale może tez być kilkaset złotych, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniej oferty nawet z mniejszą ilością posiadanych środków. Znaczenie ma również to, na jak długi czas chcemy otworzyć lokatę, czy ma to być lokata długoterminowa, czy też krótkoterminowa. Długoterminowa może być bardzo korzystna, gdyż środki wtedy dłużej pracują przynosząc zyski, ale nie zawsze jest to opcja najlepsza. Środków z lokaty nie można bowiem wybrać przed upływem jej terminu, jeśli nie chce się utracić wypracowanych już odsetek. W przypadku, kiedy będziemy chcieli podjąć środki wcześniej, lokata krótkoterminowa będzie lepszym rozwiązaniem.

Jeśli chodzi o aspekt zysków, to podstawa jest tu oczywiście odpowiednio wysokie oprocentowanie. Różny może jednak być rodzaj tego oprocentowania. Jeśli będzie to oprocentowanie stałe, to zmiany stop procentowych nie będą miały na niego wpływu. Z kolei przy zmiennym oprocentowaniu, jego wartość będzie się zmieniać wraz ze zmianami stop procentowych w trakcie trwania lokaty. Dlatego też jest to z jednej strony ryzyko mniejszych zysków, a z drugiej szansa na zyski nieco większe, jeśli stopy procentowe zostaną podwyższone. Przy określaniu zysków duże znaczenie ma również sprawa kapitalizacji odsetek, czyli dopisywania ich do zgromadzonego kapitału. Im częstsza, tym lepiej, ponieważ po każdym takim dopisaniu zwiększa się podstawa do naliczania kolejnych odsetek, a tym samym zwiększają się nasze zyski.