Blog

Dlaczego Polacy wybierają lokaty bankowe jako priorytetowy instrument oszczędzania?

W krajowym społeczeństwie pod względem oszczędzania rządzą zdecydowanie lokaty bankowe. Kilka powodów stoi za takim stanem rzeczy. Należy do nich przede wszystkim brak fundamentalnej wiedzy ekonomicznej, a także umiejętności prowadzenia bardziej ryzykownych inwestycji, mających długoterminowe, pozytywne odzwierciedlenie w budżecie gospodarstwa domowego. Polacy wybierają lokaty bankowe, ponieważ tym samym przekazują odpowiedzialność za własne pieniądze, zdawałoby się instytucji doświadczonej, zawodowo zajmującej się tematyką generowania gotówki. Nic bardziej mylnego. W artykule dowiesz się, dlaczego warto poznać świat inwestycji bliżej i lokatę bankową traktować tylko jako instrument pomocniczy w zachowaniu płynności gospodarstwa domowego.

Lokata bankowa to oszczędzanie tradycyjne i przede wszystkim maksymalnie bezpieczne

Polskie społeczeństwo w statystykach gospodarczych wypada stosunkowo słabo. Niewielkie zarobki, marna emerytura po wielu latach wykonywania obowiązków zawodowych, życie od pierwszego do pierwszego to dość typowe cechy klasycznego gospodarstwa domowego w kraju. Polski system edukacji nie jest też nastawiony na przekazywanie wiedzy ekonomicznej, inwestycyjnej, warunkującej podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji o własnej przyszłości finansowej. To niestety duży błąd, ponieważ skutkuje tym, że większość gospodarstw domowych oddaje po prostu swoje pieniądze na całkowicie bezpieczne lokaty bankowe. Społeczeństwo zrzeka się całkowicie odpowiedzialności za ponadstandardowe pomnażanie nadwyżek kapitałowych uważając, że to bank detaliczny zapewni największy stosunek zysku. Wysoka popularność lokat bankowych pochodzi zwyczajowo z niskiej wiedzy o rynku kapitałowym, niskich oszczędności, a także z niezdolności do podjęcia faktycznie samodzielnych decyzji ekonomicznych. To problem nie tylko Polski, ale ogólnie środowiska międzynarodowego. Przed wyborem ofert polecam porównanie oprocentowania lokat które pomoze nam uniknąć wiele problemów.

Charakterystyka starzejącego się społeczeństwa krajowego

Warto zaznaczyć, że polskie społeczeństwo podlega procesom starzenia. Ludzie wolą zabezpieczać kapitał, który posiadają, a nie podejmować ryzykowne ruchy mogące skończyć się katastrofą finansową. Bezpieczeństwo na lokatach bankowych i minimalne dochody przedkładają się nad ryzyko prowadzące do ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Lokaty bankowe są instrumentem z wieloletnią tradycją w społeczeństwie. Bankom poza tym jeszcze się ufa, jako instytucjom odpowiedzialnym społecznie. Niektórzy ludzie nie mają też czasu na zajmowanie się inwestycjami, dlatego lokaty bankowe pozostają ich jedynym rozwiązaniem.

Na kim banki zarabiają najwięcej?

Oczywiście nowoczesne społeczeństwo zaczyna dzielić się względem możliwości podejmowania ryzyka. Młodzi ludzie, osoby aktywne zawodowo chętniej wchodzą na giełdę papierów wartościowych, odrzucając lokaty bankowe. Natomiast osoby starsze, mocno ustabilizowane finansowo i rodzinnie preferują lokaty bankowe. Na tych klientach właśnie bankowość detaliczna zarabia najwięcej pieniędzy.